عرفان اسلامی و رسالت حوزه علمیه

در مسیر نفر /شماره سوم/ آذر 99

آموختن علوم عرفانی غیر از تربیت عرفانی و عارف شدن است. این ها دو کار متمایز هستند و ملازمه ای بین آنها نیست؛ اما آموختن علوم عرفانی هم لازم و سودمند است. همانطور که اشاره شد یکی از ابعاد مهم دین بعد عرفانی آن است و یکی از مشرب ها و رویکردها به معارف اسلامی رویکرد عرفانی است که لازم است عالم دین با آن آشنا باشد. همچنین عرفان از عناصر مهم و تاثیرگذار فرهنگ ماست و بر علوم و معارف دیگر و فرهنگ ما بطور کلی اثر داشته است.

از این رو در سطوح بالای درس علی حوزوی پس از خواندن کلام، تفسیر و فلسفه آشنایی با عرفان لازم است. آنچه در ادامه می خوانید حاصل گفت و گو با استاد محمد فنایی اشکوری است که تقدیم شما خوانندگان ارجمند می شود.

دانلود فایل پی دی اف گفتگوی کامل

 

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست