مرور دسته

مصاحبه ها

قضاوت شتابزده

1-درچه بستر اجتماعی قضاوت عجولانه شکل می گیرد و نهادینه می شود؟ داوری یا برپایه عقل صورت می گیرد، یا برپایه جهل.…

منشأ فلسفه

تعریف مختار شما از فلسفه چیست؟ فلسفه در لغت به معنای عشق به خردمندی و جستجوی معرفت است و در اصطلاح، معانی یا…

عرفان های دروغین

علل گرایش به عرفان های دروغین چیست؟ اصل گرایش به عرفان در انسان يک گرايش اصیل است. خداشناسی و خداگرایی فطری به همین…