مرور دسته

مصاحبه ها

ایده مهدویت

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آید                 که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش…