مرور دسته

خبرها

جدیدترین اخبار

کعبه لیلة القدر مکان ها و لیلة القدر کعبه زمان ها است

یکی از گوهرهای درخشان در آموزه های اسلامی لیلة القدر است. و ما چه می دانیم که لیلة القدر چیست؟ با تأمل در سوره قدر و روایات پیرامون برخی از ویژگی های لیلة القدر را می توان بدست آورد. 1. لیلة القدر شب نزول قرآن است. إنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ…

آفاق عرفان اسلامی منتشر شد

آفاق عرفان اسلامي محمد فنائي اشکوري، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1401. The Horizons of Islamic Mysticism Mohammad Fanaei Eshkevari The Imam Khomeini Educational and Research Institute, Iran, Qom, 2023 این کتاب دارای سه بخش و…

جوان جوانمرد

ابراهیم هادی در 1336 در تهران به دنیا آمد. رفتار و شخصیتش از نوجوانی با دیگران متفاوت بود. گویی ایمان و اخلاق و پاکی و فداکاری با وجودش سرشته شده بود. ابراهیم جوانی ورزشکار بود که در ورزشهای گوناگون به ویژه کشتی و والیبال استعدادی سرشار…

تعصب و آزاداندیشی

تعصب دلبستگی و پایبندی به چیزی (باور، شخص، مذهب، مکتب، گروه...) است بدون داشتنه دلیل موجه و معتبری برای درستی و حقانیت آن. پس هر نوع دلبستگی و پایبندی تعصب (یاتعصب مذموم) نیست. اگر دلبستگی و پایبندی حاصل یافتن دلیل معتبر باشد که از راه…

آنچه همه باید بخوانیم

آنچه همه باید بخوانیم محمد فنائی اشکوری چنانکه میدانیم و بارها شنیده ایم  وضع مطالعه در کشور ما اسفبار است و آمار مطالعه در میان ما از بسیاری از کشور ها در این زمینه پایین تر است. عمدۀ خرید و فروش کتاب و مطالعه ما مربوط به کتاب های…