خبرها

مصاحبه ها

1 از8

آخرین پرسش و پاسخها

فیلسوفان اسلامی معاصر

سؤال: شما در جلد سوم کتاب "درآمدی بر تاریخ فلسفۀ اسلامی" به فیلسوفان قرن حاضر هم پرداخته اید. همچنین کتاب مستقلی با عنوان "مقدمه ای بر فلسفۀ اسلامی معاصر " نوشته اید. به نظر شما فلسفۀ اسلامی در قرنی…

پرسشهای بنیادین در فلسفۀ دین

این گفت و گو از چند بخش تشکیل شده است، ابتدا به تعاریف کلی و مورد نیاز در گفت و گو می پردازیم، پس از آن به مهم ترین مسائل مورد بررسی فلسفۀ دین و تفاوت این شاخه از دانش با شاخه های دیگر می پردازیم. در…

دیدگاهها

ولنتاین چیست؟

از ایرانی هایی که ولنتاین را به همدیگر تبریک می گویند یک سؤال دارم. آیا آمریکایی ها و اروپایی ها به عید نوروز یا شب…

تمام حقوق برای دکتر فنایی اشکوری محفوظ می باشد

طراحی توسط: ایرنا هاست