مرور دسته

پرسش و پاسخ

به گفتار توجه کنیم یا به گوینده؟

پرسش: از امیرمومنان علی(ع) نقل شده است: «اُنْظُرْ الی مَا قَالَ، و لا تَنْظُر إِلَی مَنْ قَالَ»؛ (غررالحکم، ص361)؛ یعنی به گوینده نگاه نکنید بلکه به گفتار توجه کنید. نکته ای که در اینجا به نظر می رسد این است که توجه به گوینده "#من_قال"در…

آیا وجود خدا اثبات پذیر است؟

پرسش: برخی مدعی هستند که وجود خدا به لحاظ علمی نه اثبات پذیر است و نه ابطال پذیر ؛ از این رو نباید به آن فکر کرد. تنها سخنی را می توان پذیرفت که از نظر علمی قابل اثبات باشد، و اعتقاد به خدا اینطور نیست و خدا را نمی توان با روش علمی اثبات…

آیا ارزش ها نسبی اند؟

پرسش: در جایی خواندم که «ارزش ها انسانها را نمی سازند؛ بلکه این انسانهایند که به تناسب شرایط زیستی و تاریخی ارزش ها را تولید می کنند و این ارزشها زمانبند و نسبی اند و نه مطلق و جاودانه.» آیا این سخن درست است و مبنای منطقی دارد؟ آیا ارزش…

به نظر شما یک برنامه درسی خردپرورانه در دوره ابتدایی چه ویژگی هایی دارد

ا سلام و خسته نباشید اینجانب دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان هستم و در رساله خود در پی تدوین مولفه های برنامه درسی خردپروارانه در منابع سلامی برای دوره ابتدایی می باشم در بخش دوم پژوهش مصاحبه با صاحبنظران را در دستور کار دارم خواهشمند است در…