ريشه‌های فكری مقابله غرب با اسلام

جهل مرکب غربیان در اسلام شناسی

محمد فنايی ‌اشكوری، عضو هيئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)، به بيان سخنانی درباره ريشه‌های توهين به مقدسات اسلامی در جهان غرب پرداخت و اظهار كرد: به نظر بنده بخش عمده‌ای از تصويری كه افكار عمومی غرب و از جمله جريان‌های سياسی از اسلام دارند، غالباً نه از تحقيقات پژوهشی و عالمانه پژوهشگران بی‌طرف، بلكه از رسانه‌ها شكل گرفته است.

وی با تأكيد بر اين‌كه اين رسانه‌ها هستند كه افكار عمومی را شكل و به رهبران سياسی جهت می‌دهند، بيان كرد: نگاه رسانه‌های غربی به اسلام بسيار منفی است و الگو و مدل اسلام برای آنها القاعده و طالبان است و آنان همين حكومت‌هايی را كه در عربستان، شمال آفريقا و برخی از كشورهای عربی وجود دارد، به عنوان اسلام تلقی كرده و اوضاع و احوال آنان را به عنوان اسلام گزارش می‌كنند.

صهیونیسم و دشمنی با اسلام

اين محقق و پژوهشگر افزود: غربيان آنچه را كه در برخی از ممالك اسلامی مشاهده می‌كنند (از وضعيت زنان، حقوق بشر، خشونت و …) به عنوان اسلام گزارش می‌كنند. در دوره جديد با پيدايش رژيم صهيونيستی و مقابله اين رژيم با مسلمانان و اعراب، اين تصوير از اسلام به تصوير يك دشمن بدل شده و عمده رسانه‌های غربی كه به ‌طور مستقيم يا غير مستقيم تحت سلطه صهيونيست‌ها اداره می‌شوند، اين تصوير جديد از اسلام را معرفی می‌كنند.
در واقع دشمنی كه آنها بعد از فروپاشی شوروی آنها برای خود تراشيدند و هويت خود را بر اساس جنگ با اين دشمن تعريف می‌كنند، اسلام است و نبايد انتظار داشت كه به اين زودی‌ها اين تصوير غلط غربی‌ها از اسلام تغيير پيدا كند؛ به‌خصوص كه افكار عمومی آنها را رسانه‌ها شكل می‌دهند

عضو هيئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) خاطرنشان كرد: آنان اسلام و مسلمانان را به عنوان گروه‌های خشن و طرفدار جنگ و خشونت و خونريزی جلوه می‌دهند و اسرائيل را به عنوان يك كشور دموكراتيك و صلح‌طلب نشان می‌دهند و حتی به برخی از رهبران جنايتكار اسرائيل جايزه صلح نوبل می‌دهند!

اسلامی که غربیان با آن آشنا می‌شوند!

وی عنوان كرد: از سوی ديگر تعداد زيادی از محققان غربی هنگام مطالعه اسلام، بيشتر با اسلامی آشنا می‌شوند كه عربستان به واسطه پول، نفوذ و ارتباط دوستانه خود با غرب به آنها معرفی می‌كند؛ از همين روست كه بيشتر كتاب‌های موجود در بخش اسلام‌شناسی كتابخانه‌های دانشگاه‌های غرب، چاپ عربستان و يا تندروهای پاكستان است كه از سوی عربستان حمايت و هدايت می‌شوند.

«تهديد اسلامی»

فنايی اشكوری اضافه كرد: بنابراين مردم غرب در نگاه خود به اسلام در جهل مركب به سر می‌برند و تصوير واقعاً غلطی از اسلام دارند و عده‌ای نيز چون اسلام را به عنوان يك تهديد تلقی می‌كنند، به اين تصوير نادرست و سياه دامن می‌زنند. هم‌چنان‌كه سال‌ها پيش يك اسلام‌شناس يهودی به نام برنارد لوئيس (Bernard Lewis) مقاله‌ای با نام «تهديد اسلامی» نگاشت و اسلام را به عنوان تهديدی برای ديگران نشان داد.

برخورد تمدن‌ها؛ اسلام و غرب

وی با اشاره به اين‌كه بر اساس اين تلقی، فيلم‌هايی در آمريكا ساخته شد كه چهره خشنی از مسلمانان نشان داد، گفت: بعد از آن، مقاله مهم و پرسر و صدای ساموئل هانتينگتون با نام برخورد تمدن‌ها (The Clash of Civilizations) مبنای مواجهه غرب با جهان اسلام شد؛ چون هانتينگتون در آن مقاله گفته بود كه آينده جهان را برخورد دو تمدن اسلامی و غربی رقم می‌زند و اسلام به عنوان يك دشمن در برابر غرب قرار گرفته است.

اين محقق و پژوهشگر اظهار كرد: در واقع هانتيگتون در مقاله خود به سياست‌مداران غربی پيام می‌دهد كه ما بايد اين دشمن را شناخته و با او مقابله كنيم و اقدامات امروز غرب در مقابله با اسلام، از اقدامات احمقانه‌ای مانند آتش زدن قرآن كريم گرفته تا ساختن فيلم‌های موهن يا كاريكاتور و يا حمله مستقيم به جهان اسلام (در افغانستان، عراق و …) متأثر از همين پيام است؛ به عبارت ديگر دشمن امروز برای مقابله با اسلام هم از جنگ نرم و هم از جنگ سخت استفاده می‌كند.

وی بيان كرد: آنان جمهوری اسلامی را نيز كه نوع ديگری از تلقی از اسلام را نشان داده، از بدو پيدايش ايدئولوژی خشن و حامی تروريست و ضد حقوق بشر جلوه دادند و اقداماتی چون اعطای جايزه صلح نوبل به مخالفان جمهوری اسلامی و خارج كردن تروريست‌های معاند جمهوری اسلامی از ليست تروريست‌ها و … همگی نشان از عمق كينه و دشمنی آنها دارد.

دشمن‌تراشی بعد از سقوط شوروی

عضو هيئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) ادامه داد: در واقع دشمنی كه آنها بعد از فروپاشی شوروی آنها برای خود تراشيدند و هويت خود را بر اساس جنگ با اين دشمن تعريف می‌كنند، اسلام است و نبايد انتظار داشت كه به اين زودی‌ها اين تصوير غلط غربی‌ها از اسلام تغيير پيدا كند، به ‌خصوص كه افكار عمومی آنها را رسانه‌ها شكل می‌دهند و رسانه‌های صهيونيستی نه قابل هدايت هستند و نه به اين زودی‌ها می‌توان پيش‌بينی كرد كه جايگزينی برای آنها پيدا شود.

وی با اشاره به اين‌كه آنان از بيان واقعيت و آگاهی مردم وحشت دارند، افزود: برای نمونه آنان پرس تی‌وی را كه می‌كوشد بخشی از واقعيات جهان اسلام را به مخاطب غربی نشان دهد، در كشورهای غربی ممنوع كردند، زيرا احساس می‌كردند كه اگر ـ ولو يك كانال در بين هزاران كانال تلوزيونی ـ سخن حق را بگويد، ممكن است تأثير خود را بگذارد و نقشه‌های آنان را دچار مشكل كند و از همين روی آنان چنين چيزی را برنمی‌تابند.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست