روش اسلام شناسی شهید مطهری

همایش ملی استاد مطهری؛ نوآوری و نقدها -- دانشگاه علوم پزشکی شیراز -- 19اردیبهشت 1397

گفت و گوی علمی آقایان دکتر محمد فنایی اشکوری، دکتر مصطفی ملکیان و دکتر محمد تقی سبحانی درباره روش اسلام شناسی شهید مطهری

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست