در دانشگاه ورونای ایتالیا

دکتر فنائی اشکوری در دانشکده اقتصاد دانشگاه ورونا در  موضوع: تأثير اسلام بر اروپا در قرون وسطا سخنرانی کرد. وی نخست دربارۀ پيدايش اسلام و گسترش آن و شکل گيري تمدن اسلامي سخن گفت و پيشرفت هاي مسلمانان در فلسفه، علوم، هنرها و فنون را مطرح کرد.

سپس به راه هاي تأثير اسلام در اروپا بويژه در اسپانيا و ايتاليا اشاره کرد و خاطر نشان داشت که مسلمانان نقش بارزي در رشد علوم، صنايع، هنر ها، فلسفه و الهيات و در نتيجه پيدايش رنسانس و انقلاب علمي و صنعتي اروپا داشتند. اين حقيقتي است که متفکران و مورخان اروپايي به آن اعتراف دارند.
دکتر فنائی پس از سخنرانی به پرسش های حاضران پاسخ داد که خلاصه ای از آن در این جا می آید:

پرسش: از نظر شما مشکل اصلي در ارتباط اروپا و جهان اسلام چيست و چه راه حلي پيشنهاد مي نماييد.
پاسخ: مشکل اصلي در دنباله روي اروپا از سياست هاي آمريکا و صهیونیسم است. راه حل ما اين است که اروپائيان مستقل بينديشند و مستقل تصميم بگيرند. اين به سود ملت هاي اروپائي است. يکي از عوامل اصلي در تيرگي فضا بين مسلمانان و غربيان تصوير غلطي است که رسانه هاي صهيونيستي از اسلام و مسلمانان عرضه مي کنند.

پرسش: نظر شما درباره گفتگوي اسلام و مسيحيت چيست؟
پاسخ:اسلام برخلاف ساير اديان، همۀ اديان الهي را به رسميت مي شناسد و براي مقدسات آنان احترام قائل است و مقدسات آنها را جزء مقدسات خود مي داند. خصومتي که در غرب از قرون سطا عليه اسلام و پیامبر اسلام بوده است و همچنان ادامه دارد، خصومتي يک طرفه بوده است. مسلمانان حضرت موسي و عيسي را پيامبران بزرگ خدا مي دانند و آيينشان را الهي مي دانند و برای پیروانشان احترام قائلند.

پرسش: وضع اقليت هاي ديني در ايران چگونه است؟ آيا آنها در پيروي و عمل به دينشان آزادي دارند؟
پاسخ: وضع اقليت هاي ديني در ايران بسيار بهتر از وضع مسلمانان در اروپا است. در حاليکه مسلمانان در بسياري از ممالک اروپائي حق داشتن مسجد ندارند، در ايران صد ها کليسا وجود دارد. اقليت هاي مسيحي و يهودي و زرتشتي در مجلس ايران نماینده دارند. ميليون ها مسلمان در پارلمان هاي اروپا نماينده ندارند، اما 25 هزار يهودي در مجلس ايران يک نماينده دارند.

پرسش: در اروپا برنامۀ هسته اي ايران و اظهارات آقاي احمدي نژاد را يک تهديد جدي براي صلح تلقي مي کنند. نظر شما چيست؟
پاسخ: آنها که چنن تلقي دارند در اوهام زندگي مي کنند. برنامۀ هسته اي ايران کاملا صلح آميز و مطابق با مقررات بين المللي است و ایران هيچگونه انحرافي از قوانين نداشته است. ايران در پي استفاده علمي مانند توليد برق و استفاده در کشاورزي و پزشکي و امثال آن اين تکنولوژي را دنبال مي کند. اساسا در دکترين اسلامي استفاده از سلاح هاي هسته امري ضد بشري و ممنوع است. اين اروپا و آمريکا است که در اين موضوع متهم اصلي است. آنها نه تنها سلاح هسته اي دارند و روز به روز به ابعاد تخريبي آن توسعه مي دهند، بلکه از آن استفاده هم کرده اند و هميشه از آن به عنوان يک تهديد علیه دیگران استفاده می کنند. در ایران کسی هيچگونه اظهار تهديد آميزي نداشته است تا موجب نگراني شود، بلکه پيام ایران همواره گفتگو، صلح عدالت و مهرورزي بوده است. آيا اينها تهديدي براي بشريت هستند يا لشکرکشي آمريکا و اروپا به عراق و افغانستان و کشتار هر روزه غير نظاميان با پهبادهای پیشرفته؟

پرسش: رئيس جمهور سابق شما اسرائيل را تهديد به نابودي کرده است.
پاسخ: اين هم دروغ بزرگ رسانه هاي غربي است. ما البته رژيم غاصب صهيونيستي را که براساس غصب و تجاوز و قتل عام و وحشيگري بناشده است و مورد حمايت نامشروط و نامحدود غرب است به رسميت نمي شناسيم. اما هيچگاه تهديد نظامي درکار نبوده است. موضوعی که مطرح شده این است که چنين رژيمي که با خونريزي و جنايت و ترور و قتل عام زنان و کودکان روي کار آمده و ادامه حيات مي دهد، خود بخود از درون نابود خواهد شد، مانند اتحاد جماهير شوروي. آيا اين تهديد است يا تحليل؟

پرسش: درباره اظهارات ايشان در زمينه هولوکاست چه مي گوييد؟
پاسخ: اين هم دروغ ديگر رسانه هاي غربي است. در ایران همواره بر دو نکته در اين زمينه تأکید شده است: يکي اينکه در کشور هاي مدعي ليبراليسم و آزادي بيان چرا محققان آزاد نيستند نتيجه تحقيقاتشان را دربارۀ هولوکاست بيان کنند. در اين کشورها که به بهانه آزادي بيان به مقدسات ميليارد ها مسلمان و مسيحي بدترين اهانت ها مي شود، چرا بايد اظهار نظر در زمينه يک واقعۀ تاريخي ممنوع باشد? سوال دوم اين است که بفرض که يهودي ها در آلمان مورد ستم واقع شده اند چرا بايد فلسطيني ها مجازات شوند؟ غرب تاکنون به اين دو سؤال ساده پاسخ نداده است. شايد به اين جهت که اگر به اين پرسش ها که پاسخ روشني دارند پاسخ دهد، در آن صورت تمام مواضعي که در حمايت از اسرائيل و مشارکت در جنايات آن داشته است زير سؤال خواهد رفت.

پرسش: وضعيت زنان در ايران چگونه است؟
پاسخ: از نظر ما زن و مرد هردو به يک اندازه انسان هستند و از ارزش انساني يکساني برخوردارند و جنسيت ملاک کمال يا نقص نيست. از سوي ديگر، بين زن و مرد تفاوت هايي هست. آنها از حيث جسمي و رواني تفاوت هاي غير قابل انکاري دارند. از همين جهت در برخي احکام و وظايف نيز برخي تفاوت ها بين زن و مرد هست. اما آنچه مهم است اين است که تبعيض جنسيتي در اسلام وجود ندارد. زنان نيز مانند مردان در ايران از حق تحصيل و کار و ساير حقوق برخوردارند. در مدارس دختران و پسران درس مي خوانند و فرقي ندارند. در دانشگاه ها تعداد دانشجويان دختر بيش از پسران است. از نظر مشاغل نيز زنان بسياري در سطوح مختلف مشغول به کار هستند و محدوديتي ندارند. البته در کنار اين مطلب بايد بيفزايم که اکثر زنان ايران، خانه داري و تربيت فرزند را برکار در بيرون خانه ترجيح مي دهند و از ديدگاه اسلامي مسئول تامين مالي زندگي مردان هستند. زنان مي توانند درآمدهاي خود را به هرطريقي که خود مي خواهند مصرف کنند.
گزارش از الهی

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست