مرور تگ

خواستگاه فلسفه

منشأ فلسفه

تعریف مختار شما از فلسفه چیست؟ فلسفه در لغت به معنای عشق به خردمندی و جستجوی معرفت است و در اصطلاح، معانی یا کاربردهای متعددی دارد که از جهت سعه و ضیق مختلف هستند. فلسفه در وسیع‌ترین معنا شامل همه علوم حقیقی می‌شود. به این معنا فلسفه یک علم…