کتابی جدید از محمد فنائی اشکوری به زبان انگلیسی منتشر شد

کتابی جدید از محمد فنائی اشکوری به زبان انگلیسی منتشر شد.

Mystical Instructions
An Introduction to Islamic Gnosis (ʽIrfān)

Mohammad Fanaei Eshkevari

انتشارات پژوهشکده عروه الوثقی 2023

(آموزش عرفان: آشنایی با عرفان اسلامی) در این کتاب فشرده ای از مباحث عرفان اسلامی در 30 درس در 368 صفحه به زبان ساده طرح شده است.

این کتاب برای تدریس یک دوره از مباحث عرفان اسلامی با رویکرد شیعی برای انگلیسی زبانان تهیه شده است.

***

 

برای تهیه این کتاب می توانید از طریق زیر اقدام کنید:
قم، صفاییه، کوچه37، فرعی3 پلاک10 پژوهشکده بین المللی عروه الوثقی
تلفن:
۰۲۵-۳۷۸۳۳۵۸۵
۰۹۱۲۷۴۶۱۲۲۹

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست