چاپ دوم کتاب درآمدی بر تاریخ فلسفه غرب منتشر شد

مشخصات کتابشناسی:
عنوان: در آمدی بر تاریخ فلسفه غرب (جلد نخست: یونان وروم)
نویسنده: محمد فنایی اشکوری
نوبت چاپ: دوم
تاریخ چاپ: تابستان 1398
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 

مروری بر تاریخ فلسفه یونان و روم به عنوان بخشی از تاریخ فلسفه غرب است. در این نوشتار ابتدا به بیان تعریفی از فلسفه و چیستی و چرایی آن پرداخته شده و سپس تاریخچه‌ای از فکر و فرهنگ در یونان باستان و شکل‌گیری تمدن‌های هومر، هسیودوس و آیین اورفئوسی در یونان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آنگاه به چگونگی پیدایش فلسفه و نحوه نگرش فیلسوفان به پدیده‌های عالم اشاره شده و برخی از فلاسفه ایونی در یونان مانند طالس و آناکسیمنس و پس از آن فیلسوفانی چون فیثاغورث، هراکلیتوس، کسنوفانس، پارمنیدس، زنون، امدوکلس، آناکساگوراس، سقراط، ارسطو و افلاطون و مهمترین دیدگاه‌های آنان در زمینه معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی فلسفی بیان گردیده است. در ادامه نویسنده به بحث در مورد تاریخ فلسفه یونان پس از ارسطو پرداخته و تحلیلی تاریخی از فلسفه نوافلاطونی و اندیشه سیاسی فلسفه یونان ارایه کرده است.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست