مقدمه ای بر فلسفه اسلامی معاصر

ناشر:موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

سال چاپ: 1389

کتاب مقدّمه‏ اى بر فلسفه اسلامى معاصر دربردارنده مقدّمه، دوازده فصل و خاتمه‏اى است که به طور خلاصه گزارشى از آن را ارائه مى‏کنیم. غرض مؤلف محترم در این کتاب، معرفى فلسفه اسلامى معاصر و شناساندن برجسته‏ترین چهره‏هاى آن است. وى نخست نگاهى اجمالى به زندگى و آثار ایشان مى‏اندازد، آن‏گاه به مهم‏ترین ویژگى‏هاى تفکر فلسفى هر فیلسوف و اهمیت و نقش او اشاره مى‏کند. سپس به طرح و تحلیل برخى از نظریات آن فیلسوف مبادرت مى‏کند و سرانجام در مواردى وارد نقد و ارزیابى مى‏شود.

مؤلف در مقدّمه کتاب به نکاتى پیرامون اصل فلسفه، پیدایش فلسفه اسلامى و گسترش آن تا به امروز و وضعیت کنونى فلسفه در جهان اسلام اشاره مى‏کند. غرض اصلى مؤلف در این نوشتار، صرف گزارش از دیدگاه فیلسوفان نیست، بلکه هدفش ارائه تصویرى از فلسفه اسلامى معاصر و ایجاد زمینه براى رشد اندیشه فلسفى است.

از دیدگاه مؤلف پرداختن به فلسفه اسلامى معاصر آثار و فواید چندى دارد، از جمله اینکه این بحث نشان مى‏دهد که تفکر فلسفى در جهان اسلام استمرار دارد و نه تنها دوران فلسفه اسلامى به پایان نرسیده است، بلکه این سنت با شور و نشاط بیشترى، در پى گشودن افق‏هاى جدیدى در اندیشه فلسفى به پیش مى‏رود.

به علاوه طرح چنین بحثى افق دید فلسفه‏آموزان و فلسفه‏پژوهان را گسترده مى‏سازد و آنان را از محصور ماندن در چارچوب‏هاى محدود و غفلت از تنوع اندیشه فلسفى بازمى‏دارد. با این پژوهش، حجاب معاصرت کنار مى‏رود و از مهجور ماندن اندیشه‏ها در میان انبوه بى‏شمار آثار و اندیشه‏هاى عصر جدید، پیشگیرى مى‏شود. و در نهایت، آخرین یافته‏هاى فیلسوفان مسلمان و مسائل فلسفى جارى در اختیار اندیشمندان نسل نو قرار مى‏گیرد تا با پیگیرى آن مباحث توسط این نسل، کاروان اندیشه با سرعت بیشترى به حرکتش ادامه دهد.

فیلسوفانى که در این کتاب معرفى شده‏اند عبارت‏اند از: امام خمینى قدس‏ سره، علّامه سید محمدحسین طباطبائى، استاد شهید مرتضى مطهّرى، استاد مهدى حائرى یزدى، شهید سید محمّدباقر صدر، آیت‏اللّه محمدتقى جعفرى، استاد سید جلال‏الدین آشتیانى، آیت‏اللّه حسن حسن‏زاده آملى، آیت‏اللّه عبداللّه جوادى آملى، آیت‏اللّه محمدتقى مصباح و سیداحمد فردید و دکتر سیدحسین نصر.

در خاتمه این کتاب، مؤلف محترم به وضع عمومى فلسفه در ایران معاصر و برخى تحولات نو، که در فلسفه‏پژوهى معاصر اسلامى روى داده است، مى‏پردازند و مباحثى را ذیل عناوین زیر مى‏آورند: کثرت فیلسوفان و تنوع سلایق و علایق فلسفى؛ معرفى فلسفه اسلامى به دیگر ملل؛ توجه به تاریخ فلسفه؛ مطالعه فلسفه غرب؛ فلسفه تطبیقى یا مقایسه‏اى؛ توجه به دیگر شاخه‏هاى فلسفه؛ تحول در آموزش فلسفه؛ عمومى‏شدن فلسفه؛ فارسى‏نگارى؛ فلسفه در خدمت دین؛ گرایش عرفانى فیلسوفان؛ غلبه بر مخالفان فلسفه؛ محوریت حوزه فلسفى قم؛ تداوم سیطره فلسفه صدرایى؛ آینده فلسفه و فلسفه آینده.

ویژگى‏ها و نوآورى‏هاى کتاب

1. نگارش یک دوره فشرده تاریخ فلسفه اسلامى معاصر و معرفى استادان برجسته آن، کارى که تاکنون صورت نگرفته بود. فواید و نتایج این کار علمى در پیشبرد فلسفه اسلامى در مقدّمه کتاب بیان شده است.2. نثر روان و قابل فهم با حفظ استحکام و دقت؛3. انتخاب مناسب شخصیت‏ها و مواضع آنها، بخصوص توجه به ارائه افکار استادان زنده فلسفه؛4. انتخاب مناسب مباحثى که تمرکز فیلسوف بر آن بیشتر بوده است؛5. طرح موضوعات متنوع و غیرتکرارى و آموزنده براى دانش‏پژوه فلسفه و نشان دادن غناى فلسفه اسلامى معاصر.

6. آشنا نمودن دانش‏پژوهان فلسفه با فضاى فلسفى معاصر و مباحث نو در فلسفه؛7. ارائه پیشنهادهاى راهگشا براى آموزش و گسترش تفکر عقلانى؛8. معرفى جامعى از ویژگى‏هاى فلسفه اسلامى معاصر در خاتمه کتاب؛9. بررسى تحلیلى و انتقادى بعضى از آراء جدید در فلسفه اسلامى، از جمله نقد آرائى در بحث معقولات، نظریه وجود ذهنى، وحدت وجود، اسلامى‏سازى علوم، نسبت علم و فلسفه، نظریه سنت‏گرایانه نصر، و نظام فلسفى فردید؛10. نشان دادن ایران به عنوان محور تفکر فلسفى در جهان اسلام و حوزه علمیه به عنوان قطب فلسفه اسلامى.

همچنان‏که مؤلف یادآورى مى‏کند، این کتاب همه اندیشه‏هاى فلیسوفان اسلامى معاصر را عرضه نمى‏کند، اما با ارائه نمونه‏هایى و تحلیل آنها فضاى کلى تفکر فلسفى در فلسفه اسلامى را نشان مى‏دهد و براى نخستین بار سنت زنده و جارى فلسفى در ایران را که قطب فلسفى عالم اسلام است عرضه مى‏کند که این خود شرط لازم براى نوآورى و نظریه‏پردازى در عرصه‏هاى مختلف فلسفى است. مطالعه این کتاب را به همه علاقه‏مندان به فلسفه، به ویژه طلّاب و دانشجویان این رشته توصیه مى‏کنم.

مصطفى اسلامى، دانشجوى کارشناسى ارشد فلسفه

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست