صدرا مرحله‌ای در فلسفه ما است که نمی‌توان به سادگی از او گذر کرد

صدرا مرحله‌ای در فلسفه ما است که نمی‌توان به سادگی از او گذر کرد. مواجهه با غرب و نیازهای درونی باعث گشوده شدن باب جدیدی در فلسفه ما شده که علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت‌الله مصباح یزدی پیشگامان این امر هستند.

– کسانی که امروز به عنوان نوصدرایی معرفی می شوند گاهی شرح هایی بر فلسفه ملاصدرا داشته اند که این موضوع برای اینکه آنها را نوصدرایی بنامیم و جریانی به این نام قائل شویم، کافی نیست.
– باب جریان جدیدی در فلسفه در حال گشوده شدن است گه مواجهه با غرب و احساس نیاز درونی باعث شکل گیری این نیاز است.
– در جریان فعلی فلسفه در کشور ما شعبه ای به نام معرفت شناسی در حال شکل گیری است که این موضوع در خیلی از باب ها گشوده شده و آیت الله مصباح یزدی، شهید مطهری و علامه طباطبایی پیشگامان این جریان هستند چارچوب اندیشه های آنان نیز دیدگاه های ملاصدرا است.
– اگر بخواهیم ارکان فلسفه صدرایی را فرو بریزیم دیگر نمی توان به حرکت جدید گفت “نوصدرایی” .
– معتقدم هنوز نتوانسته ایم فلسفه ملاصدرا را به خوبی بفهمیم تا بتوانیم آن را نقد کنیم و از این فلسفه عبور کنیم.
– برای عبور از فلسفه صدرایی باید پرسش هایی طراحی شود و به دنبال پاسخ آن برویم.
– حتی در غرب با وجود گذر بیش از 2500 سال از زمان افلاطون و ارسطو، هنوز سالانه کتاب هایی زیادی در مورد فلسفه این دو نوشته می شود بنا بر این دلیلی ندارد ما نیز گذشته خود را فراموش کنیم.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست