“دفاع از عقلانیت” منتشر شد

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان کتاب: دفاع از عقلانیت: پاسخی به پرسش‌ها و شبهات رایج دربارۀ فلسفۀ اسلامی
نویسنده: محمد فنائی اشکوری
ناشر: مؤسسۀآموزشی و پژوهشی امام خمینی
تاریخ نشر: پاییز 1398
قیمت: 18000 تومان
شماره صفحات: 95

در قسمتی از مقدمۀکتاب آمده است: در زمان ما که شاهد اقبال بی سابقه ای از سوی جوانان به فلسفۀ اسلامی هستیم جریان مخالف با فلسفه نیز به شدت برای مبارزه با فلسفه فعال شده است و فلسفه هراسی را در میان دانش پژوهان علوم و معارف اسلامی ترویج و آنان را از آشنایی با فلسفۀ اسلامی منع می کند. از آن جا که فلسفه ورزی چیزی جز عقل ورزی نیست، مبارزه با فلسفه مبارزه با تعقل است که مورد تأیید و تأکید اسلام است. از این رو جریان فلسفه ستیز با روح تفکر اسلامی و خاصه شیعی که بر عقلانیت پافشاری می کند سازگار نیست و فلسفه را در تقابل با دین قرار دادن پیامدهای فکری و اجتماعی زیانباری دارد. در این نوشتار می کوشیم برخی از زمینه ها و علل مخالفت با فلسفه را بررسی و پاره ای از برداشت های ناصواب در این زمینه را نقد کنیم و از تفکر فلسفی که چیزی جز اعمال عقلانیت نیست دفاع کنیم.
برخی عناوین کتاب: فلسفه چیست؟ فلسفه هراسی، فلسفه اصول عقاید نیست، فلسفه رقیب دین نیست، تقلید در فلسفه راه ندارد، فقه و کلام با فلسفه ناسازگار نیست، پیامدهای مخالفت با تفکر فلسفی….

 

مراکز فروش:
قم، خیابان شهدا، کوچه ممتاز، دفتر مرکزی انتشارات مؤسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی
قم، خیابان جمهوری، کتابفروشی مؤسسۀ امام خمینی
تهران، خیابان انقلاب، بین خیابان 12 فروردین و شهید منیری جاوید، ساختمان شماره 310، طبقه سوم، واحد 112.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست