بیاییم سرود وحدت و مهربانی بخوانیم

در این شرایط خاص و حساس که دشمنان مسکتبر و صهیونیست و مرتجع و ستون پنجم آنها در داخل دست به دست یکدیگر داده برا ی نابودی ما متحد شده اند و ا زهمۀ ابزارها بویژه فشار اقتصادی استفاده می کنند تا ملت ما را به زانو درآورند، آیا سزاست که ما از دشمنانی که از همه سوی ما ر امحاصره کرده اند غافل شویم و به نزاع ها و جدال های بیهوده با هم سرگرم باشیم؟ البته باید خاینان و مفسدان و غارتگران ثروت کشور را بی هیچ مسامحه ای برای محاکمه به عدالت بسپاریم, اما در این اوضاع دامن زدن به اختلافات شخصی و گروهی و جناحی و درگیری های داخلی اگر خیانت به کشور نباشد بی شک حماقت است. بصیرت و هوشمندی ایجاب می کند که در این اوضاع از هرگونه اختلاف افکنی و مچ گیری اجتناب کنیم و با اتحاد و یکدلی و یک صدایی دست در دست هم سر دشمن بد سگال را بر سنگ کوبیم و یکبار دیگر چیرگی و پیروزی انقلاب خمینی بزرگ را به رخ جهانیان بکشیم و با حکیم الهی قمشه ای بسراییم:   
بیا تا شمع هم پروانه ی هم یار هم باشیم
در این گلشن بهار هم گل هم خار هم باشیم
به صحرای صفا در پرده با هم راز هم گوییم
به گلزار وفا هم ناله ی هم، زار هم باشیم
شبان تیره را روشن کنیم از مهر یکدیگر
در این تاریک محفل شمع گل رخسار هم باشیم
ز یک رنگی به هم آیینه وار اوصاف هم گوییم
به یکتایی دل هم دیده ی بیدار هم باشیم
به جان سوزی رفیق شعله های اشتیاق هم
به دلداری حریف خصم آتش بار هم باشیم
چو یاران نبی در صفه توحید بنشینیم
صفای هم گل هم باغ هم گلزار هم باشیم
اویس و بوذر و مقداد و سلمان و حبیب و هم
کمیل و زید و حجر و میثم و عمار هم باشیم
رقیب ار آتش افروزد که ما را آشیان سوزد
پناه هم ز آب دیده ی خون بار هم باشیم
در این سختی طبیب درد بی درمان هم گردیم
بدین زندان گروه بی دلان دلدار هم باشیم
متاع جان پاک ما رقیب ار قدر نشناسد
بهای گوهر هم رونق بازار هم باشیم
شب ظلمت چراغ شادی از صحبت بر افروزیم
به روز هوشیاری رهبر افکار هم باشیم
حریفان مست و تیر انداز و ما پروای هم داریم
رقیبان رند و غافل گیر و ما هوشیار هم باشیم
گر از دام بلا رستیم هم پرواز هم گردیم
ور از تیر فلک خستیم در طومار هم باشیم
الهی دشمنان دادند دست دوستی با هم
چرا ما دوستان پیوسته در پیکار هم باشیم

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست