ابعاد حماسه حسینی

دکتر محمد فنائی اشکوری در شب عاشورای حسینی در حسینیه اشکوری های شهر صنعتی البرز، قزوین، دربارۀ فلسفۀ حماسه سالار شهیدان سخنرانی کرد. وی گفت عاشورا هویت شیعه است و شیعه با عاشورا زنده است و بیش از هرچیزی با عاشورا شناخته می شود و هویت دینی خود را در عاشورا باز می یابد.

اما پیام عاشورا جهانی است و مخاطب آن تمام بشریت است، نه فقط شیعیان و نه فقط مسلمانان .
وی در بخشی دیگر از سخنانش به ابعاد حماسه عاشورا و وظیفه ما در قبال آن اشاره کرد و گفت: عاشواریی بودن ابعاد و اضلاع گوناگون دارد. آنچه در میان ما بسیار رایج است، توجه به بعد عاطفی است. محبت امام حسین در دل های شیعیان غوغا می کند. عزاداری های پرشوری که در سراسر جهان تشیع در این ایام جریان دارد، نشانه این محبت و عاطفه است. این عاطفه و بدنبال آن سوگواری بر امام شهیدان بسیار با ارزش و مغتنم و سرمایه بی بدیلی برای مکتب تشیع است؛ اما این تنها وظیفه ما نیست و ما وظایف دیگری هم داریم.
دکتر فنائی افزود: رکن و ضلع دیگر در حسینی بودن و عاشورایی بودن، حسینی اندیشیدن است. شناخت جامعه شیعی از امام حسین و حماسه او چندان عمیق و دقیق نیست. جهانبینی ما با جهانبینی عاشورایی فاصله ها دارد. اگر عزاداری ما همراه با این معرفت و شناخت باشد منشأ تحولات چشمگیری خواهد شد.
وی در بیان ضلع سوم عاشورائی بودن گفت: بعد دیگر عاشورائی بودن، عاشورائی زیستن است. متأسفانه رفتار اجتماعی ما اصلا در شأن امام حسین و عاشورا نیست. عاشورائی کسی است که سبک زندگیش حسینی است. جامعه ای حسینی است، که مناسبات و رفتارهای اجتماعیش بر اساس الگوگیری از امام حسین شکل گرفته باشد. آیا رفتار ما در رانندگی، در بازار، در اداره، در دانشگاه، در محیط کار و در محیط خانه آن گونه است که امام حسین می خواهد؟ ما وقتی حسینی و عاشورائی تمام عیار هستیم، که بینش ما و سبک زیستن ما هم مانند عواطف و عزاداری ما حسینی باشد.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست