مرور تگ

چرا خدا ما را آفرید

گفتگو درباره فلسفه آفرینش، شرور و ناگواری ها

پرسش 1 چرا خدا ما را آفرید؟ ما از اینکه خدا مارا آفریده به خدا معترض هستیم. خدا چرا با ما مشورت نکرد؟ او بدون رضایت ما ما را آفرید. چه حقی داشت چنین کند؟ اگر با ما مشورت می کرد ما راضی به آفرینش نبودیم. حالا هم که ما را آفریده به ما اجازۀ…

کمال‌آدمی در استقامت و مجاهدت است

با پیدا شدن دشواری‌ها، پرسش‌هایی پیرامون «حیات» و «ارزش زیستن» رخ می‌نماید. اوج گرفتن بحران‌های مدرن، کشورهای درحال توسعه را نیز درگیر بحران‌های مدرنیته کرده و با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌کند. عدم گفت‌وگو پیرامون این مسائل، غالبا منجر به…

چرا خدا ما را آفرید؟

چرا خدا ما را آفرید؟ ما از اینکه خدا مارا آفریده به خدا معترض هستیم. خدا چرا با ما مشورت نکرد؟ او بدون رضایت ما ما را آفرید. چه حقی داشت چنین کند؟ اگر با ما مشورت می کرد ما راضی به آفرینش نبودیم. حالا هم که ما را آفریده به ما اجازۀ پایان…