مرور تگ

نقل

علامه جوادی عقل را نه همتای وحی بلكه همتای نقل می‌داند

محمد فنايی اشكوری، دانشيار مؤسسه آموزشی و ‌پژوهشی امام خمينی(ره)، در گفت‌وگو با سرويس انديشه خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، در مورد نسبت بين عقل، نقل و وحی از ديدگاه آيت‌الله جوادی آملی اظهار كرد: در ابتدای تبيين بايد به اين نكته اساسی اشاره…

تحلیل و بررسی دیدگاه آیه الله جوادی آملی در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت بشری

سامان یافتن علوم بر بستر دغدغه ها،جهت گیریها، اعتقادات ، اخلاقیات و احکام اسلامی "آرمان بلندی است که در درستی و اصالت آن تردیدی نیست؛ با این حال ارائه روایتهای آسیب مند از علم دینی( و به طور کلی رابطه علم و دین )نه تنها نمی تواند این آرمان…