مرور تگ

نقد عرفان

بازشناسی جریان های نزاع با میراث عرفان: ستیزی به درازای تاریخ

دانلود پی دی اف مصاحبه کامل دکتر فنایی اشکوری پیرامون نقد عرفان و تصوف مصاحبه کننده: دکتر سید هدایت الله جلیلی قرآن پژوه و استادیار دانشگاه خوارزمی از دیرباز تاکنون، گرایشها و جریانهای عرفانی در ساحت فرهنگ اسلامی و شیعی، همواره موضوع رد و…