مرور تگ

نسبت دین و عرفان

نسبت دین و عرفان

دکتر محمد فنایی اشکوری، استاد مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره)، در دومین روز از کارگاه آموزشی ـ پ‍‍ژوهشی «حکمت اسلامی و عالم معاصر» که در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، با موضوع «نسبت عرفان و دین» به…