مرور تگ

موضوع امامت

مبنای اعتقادی شیعه در موضوع امامت

به گزارش خبرگزاری فارس دکتر محمد فنایی اشکوری  در برنامه طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه‌زدایی دینی در مصلای امام خمینی شهرکرد با اشاره به تفاوت دیدگاه شیعه و سنی در بحث جانشینی پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: برخی بر این گمانند که تفاوت شیعه و…