مرور تگ

ملاصدرا

ملاصدرا به منازعات دیرینه عقل با عشق و دین پایان داد

فلسفۀ رایج و حاکم در چند قرن اخیر در میان فلاسفۀ اسلامی ایران فلسفۀ ملاصدرا است. فیلسوفان پس از صدرا به طور عمده کارشان شرح و تفسیر فلسفۀ ملاصدرا شیرازی است و ما تاکنون شاهد ظهور مکتب فلسفی جدیدی پس از او نیستیم. این امر ایجاب می کند که…

صدرا مرحله‌ای در فلسفه ما است که نمی‌توان به سادگی از او گذر کرد

صدرا مرحله‌ای در فلسفه ما است که نمی‌توان به سادگی از او گذر کرد. مواجهه با غرب و نیازهای درونی باعث گشوده شدن باب جدیدی در فلسفه ما شده که علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت‌الله مصباح یزدی پیشگامان این امر هستند. - کسانی که امروز به عنوان…