مرور تگ

قانون

ترویج اخلاق و قانونمندی از تملق پیشگیری می‏کند

دکتر محمد فنایی اشکوری درگفتگو با خبرنگار مهر در مورد تملق گویی گفت: تملق‎گویی نوعی خود شیرینی و تعظیم و تکریم شخص است منتها نه از روی صداقت و میل باطنی بلکه از روی ریا و چاپلوسی برای اغراض سودجویانه است. یعنی تملق گوینده انتظاراتی دارد…