مرور تگ

فلسفه

فلسفه هراسی

فلسفه کوشش عقلی برای شناخت واقع و راه زیست مطلوب است. از آنجا که انسان دارای قدرت تعقل است، در همۀ فرهنگ ها می توان رد پای فلسفه را دید. اما تدوین فلسفه به صورت یک دانش امری است که برخی از فرهنگ ها در آن فعال تر بوده اند. یکی از خاستگاه های…

آغاز دوره ای نو در فلسفۀ اسلامی

می­توان گفت فلسفۀ اسلامی پس از ملاصدرا و ظهور حکمت متعالیه تا عصر حاضر شاهد تحول چشمگیری نبوده است. اغلب حکمای ما در این دوره مدرسان و مفسران حکمت متعالیه بوده­اند. برخی از آنها گرچه آراء بدیعی داشته و نکاتی نو را طرح کرده اند، اما این…

فلسفۀ عرفان در ترازوی نقد

چکیده فلسفه تفکرِ عقلی روش‌مند و نظام‌مند دربارۀ هر موضوعی است. یکی از موضوعات مورد علاقۀ فیلسوفان در طول تاریخ، عرفان یا تجربۀ عرفانی بوده است. عرفا در فرهنگ‌ها و سنت‌های گوناگون مدعی راه‌یافتن به باطن عالم و اسرار هستی بوده‌اند. برخی…

فلسفه اسلامی معاصر در مواجهه با فلسفه غرب

دکتر محمد فنائی اشکوری در گفتگو با خبرنگار فرهیختگان، به چیستی فلسفه اسلامی معاصر و  نحوۀ شکل گیری آن و مواجهه آن با فلسفۀ غرب توضیحاتی داد که با هم می خوانیم: فلسفه اسلامی معاصر در واقع دنبالۀ فلسفه سنتی است، اما همراه با تغییراتی مختصر به…

فلسفه آموزی، فلسفه پژوهی، فلسفه ورزی

در گفت و گوی خبر گزاری مهر با دکتر محمد فنائی اشکوری: 1-تفاوت فلسفه ورزی با فلسفه خوانی چیست؟ بنده در گفتگویی بین "فلسفه آموزی"، "فلسفه پژوهی" و "فلسفه ورزی" فرق گذاشتم. فلسفه آموزی، مثل آموزش هر علم دیگری آشنائی با موضوعات، مفاهیم، مسائل و…

صدرا مرحله‌ای در فلسفه ما است که نمی‌توان به سادگی از او گذر کرد

صدرا مرحله‌ای در فلسفه ما است که نمی‌توان به سادگی از او گذر کرد. مواجهه با غرب و نیازهای درونی باعث گشوده شدن باب جدیدی در فلسفه ما شده که علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت‌الله مصباح یزدی پیشگامان این امر هستند. - کسانی که امروز به عنوان…

زادگاه فلسفه عقل خدادادی انسان است نه یونان

خبرگزاری فارس: دکتر فنایی اشکوری استاد دانشگاه در پاسخ به برخی اظهارات که مبانی فلسفی را متخذ از یونان و در تعارض با قرآن می‌دانند، گفت: زادگاه فلسفه، عقلی انسانی است که خداوند به همه داده و ما برای دینداری عالمانه به تفکر عقلی محتاجیم. به…

پاسخ به پرسش های مخالفان فلسفه

استاد محترم سلام علیکم. در یکی از کانال های ضد فلسفه یکی از مخالفان فلسفه تحت عنوان "سوالاتی از فیلسوفان" هشت سؤال طرح کرده که به نظر او فیلسوفان نمی توانند به آن ها جواب دهند و اینگونه به نظر خودش فلسفه را ابطال و محکوم کرده است. اگر ممکن…

بررسی دیدگاه ریچارد رورتی درباره فلسفه

دکتر محمد فنایی اشکوری: ریچارد رورتی فیلسوف آمریکایی معتقد است فلسفه نردبانی است که غرب از آن بالا رفت و بعد آن را کنار گذاشت. یعنی فلاسفه غربی در برهه ای برای دفاع از دستاوردهای مدرنیته به فلسفه پناه بردند، زیرا هنوز نهادهای مدرن تحقق پیدا…