مرور تگ

فلسفه و محیط زیست

فلسفه و محیط زیست

برخی تصور می‌کنند طبیعت و محیط زیست یک بحث حاشیه‌ای و مختص افراد بیکار یا اهل ذوق است، در حالی که دوره این حرف‌ها گذشته و پرداختن به طبیعت یک نیاز واقعی است. محمد فنایی اشکوری عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در گفت‌وگو…