مرور تگ

صفویان

رویارویی اسلام استکباری و اسلام ناب محمدی

در قرن هشتم هجری قمری، سلسلۀ شیعی آل کیا در گیلان حکومت می کردند. بنا به نقل، آنها از نوادگان امام چهارم (ع) بودند. مرکز حکومت کیائیان لاهیجان بود و مقر حکومت تابستانی آنها شهر سمام (نزدیک روستای کجید) و لوسن (در حدود روستای درگاه اشکور)…