مرور تگ

سمپوزیوم سلامت معنوی

قلب و سلامت معنوی

قلب/دل در قرآن و عرفان از شبنم عشق خاک آدم گل شد شوری برخاست فتنه‌ای حاصل شد سر نشتر عشق بر رگ روح زدند یک قطرهٔ خون چکید و نامش دل شد یکی دیگر از مفاهیم کلیدی قرآن در ارتباط با سلامت معنوی "قلب" است. «قلب» در لغت به معانی متعددی آمده است.…