مرور تگ

رانندگی

فرهنگ رانندگی

فرهنگ درست ترافیک چیست و به چه خصوصیاتی نیازدارد؟ فرهنگ درست ترافیک، فرهنگی است که ما را با استفاده از وسایل نقلیه در سریع‎ترین زمان و به راحت‎ترین شیوه و کم‎هزینه‎ترین طریق به مقصد برساند، بدون اینکه هزینۀ ناخواسته‌اي را به فرد یا جامعه…