مرور تگ

دلیل مصیبت

کمال‌آدمی در استقامت و مجاهدت است

با پیدا شدن دشواری‌ها، پرسش‌هایی پیرامون «حیات» و «ارزش زیستن» رخ می‌نماید. اوج گرفتن بحران‌های مدرن، کشورهای درحال توسعه را نیز درگیر بحران‌های مدرنیته کرده و با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌کند. عدم گفت‌وگو پیرامون این مسائل، غالبا منجر به…