مرور تگ

دفاع از عقلانیت

“دفاع از عقلانیت” منتشر شد

       عنوان کتاب: دفاع از عقلانیت: پاسخی به پرسش‌ها و شبهات رایج دربارۀ فلسفۀ اسلامی نویسنده: محمد فنائی اشکوری ناشر: مؤسسۀآموزشی و پژوهشی امام خمینی تاریخ…