مرور تگ

حق و باطل

مذاکره حق و باطل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، دکتر فنایی اشکوری: رویارویی جریان‌های حق و باطل در طول تاریخ و در مکاتب مختلف به شکل‌های گوناگونی نمود پیدا کرده است. در میان ادیان توحیدی نیز روایاتی از رویارویی انبیای الهی با جریان‌های مخالف و…