مرور تگ

تاریخ فلسفه غرب یونان و روم

درآمدی بر تاریخ فلسفه غرب

ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) سال چاپ: 1391 مروری بر تاریخ فلسفه یونان و روم به عنوان بخشی از تاریخ فلسفه غرب است. در این نوشتار ابتدا به بیان تعریفی از فلسفه و چیستی و چرایی آن پرداخته شده و سپس تاریخچه‌ای از فکر و…