مرور تگ

به گفتار توجه کنیم یا به گوینده؟

به گفتار توجه کنیم یا به گوینده؟

پرسش: از امیرمومنان علی(ع) نقل شده است: «اُنْظُرْ الی مَا قَالَ، و لا تَنْظُر إِلَی مَنْ قَالَ»؛ (غررالحکم، ص361)؛ یعنی به گوینده نگاه نکنید بلکه به گفتار توجه کنید. نکته ای که در اینجا به نظر می رسد این است که توجه به گوینده "#من_قال"در…