مرور تگ

ایران

رویارویی اسلام استکباری و اسلام ناب محمدی

در قرن هشتم هجری قمری، سلسلۀ شیعی آل کیا در گیلان حکومت می کردند. بنا به نقل، آنها از نوادگان امام چهارم (ع) بودند. مرکز حکومت کیائیان لاهیجان بود و مقر حکومت تابستانی آنها شهر سمام (نزدیک روستای کجید) و لوسن (در حدود روستای درگاه اشکور)…

ساختار سیاسی جهان اسلام و ایران

گفتگوی رادیو سلام فیلیپین با دکتر  فنایی اشکوری این گفتگوی رادیویی در تاریخ 16/4/1394 در دانشکدۀ ارتباطات دانشگاه یو پی مانیل صورت گرفت. مصاحبه کننده پروفسور وادی جول کیپلی رئیس دانشکدۀ اسلام شناسی این دانشگاه بود. این گفتگو دو بخش داشت.…