مرور تگ

اقتصاد

اقتصاد محافظتی

بخش معظم دارایی ها و سرمایه های ایران هدر می رود و تلف مي شود؛ با اسراف و تبذیر ها، طرح های ناتمام و رها شده، اختلاس ها، پورسانتها، رانت خواریها، حقوق ها و مزایای نجومی، قاچاق گسترده، خیانت ها، سوء مدیریت ها، خسارت های ناشی از حوادث قابل…