مرور تگ

ادله مخالفان فلسفه

ادعای نقد فلسفۀ اسلامی و ارائه فلسفۀ اهل بیت

سؤال رسیده: با سلام و عرض ادب اخیرا کتابی را مطالعه کردم که نویسندۀ آن مدعی است که فلسفۀ ملاصدرا را ابطال کرده و  تناقض آن را با معارف اهل بیت نشان داده و فلسفۀ اهل بیت را ارائه کرده است. همچنین وی مدعی است که بعد از هزار و چهارصد سال در…