مرور دسته

دیدگاهها

اقتصاد محافظتی

بخش معظم دارایی ها و سرمایه های ایران هدر می رود و تلف مي شود؛ با اسراف و تبذیر ها، طرح های ناتمام و رها شده، اختلاس ها، پورسانتها، رانت خواریها، حقوق ها و مزایای نجومی، قاچاق گسترده، خیانت ها، سوء مدیریت ها، خسارت های ناشی از حوادث قابل…

توکل یا توسل؟

عزیزی نوشت بود برای رفع گرفتاری ها به خدا توسل کنیم. عزیز دیگری در جای دیگری نوشته بود که یک مومن باید همیشه به خدا و اهل بیت توکل کند. جهت یادآوری عرض میکنم: توکل منحصر به خداست چنانکه پرستش مخصوص خداست. به غیر خدا ولو معصومین توکل نمی…

نژادپرستی اروپایی

در دام حیله گران نیفتیم در جایی دیدم یکی از عزیزان این جمله را از چرچیل نقل کرده بود: اگر فرانسه بمیرد، زیبایی خواهد مرد اگر آلمان بمیرد، قدرتمندی مرده است اگر بریتانیا بمیرد، سیاست میمیرد اما اگر عرب بمیرد، خیانت خواهد مرد (وینستون چرچیل)…

تعریف سواد

تعریف کلاسیک سواد توانایی خواندن و نوشتن است. اما امروزه در قرن بیست و یکم توانایی خواندن و نوشتن تنها بخش کوچکی از تعریف سواد است و حتی داشتن مدارک و مدارج عالیه دانشگاهی نیز دال بر باسوادی افراد نیست.بر اساس تعریف یونسکو شخص باسواد فردی…

تغییر در هویت تا چه اندازه مجاز است؟

در همایش امروز در دانشگاه منونایت وینپیگ این سوال از سوی یکی از حضار مطرح شد: دنیای امروز دنیای تغییر است. تغییر در سبک زندگی در مذهب در ملیت در ارزشها در مد پوشش و آرایش تغییر در طبیعت در صنعت و از همه اینها مهمتر #تغییر_در_جنسیت. این…

فرهنگ رانندگی

فرهنگ درست ترافیک چیست و به چه خصوصیاتی نیازدارد؟ فرهنگ درست ترافیک، فرهنگی است که ما را با استفاده از وسایل نقلیه در سریع‎ترین زمان و به راحت‎ترین شیوه و کم‎هزینه‎ترین طریق به مقصد برساند، بدون اینکه هزینۀ ناخواسته‌اي را به فرد یا جامعه…

تفاوت هنر متعالی و هنر مبتذل چیست؟

حق و باطل در همۀ عرصه‌ها و صحنه‌ها در برابر هم قرار دارند، از جمله در عرصۀ هنر. همان طور که دین حق و دین باطل، و عرفان حقیقی و عرفان کاذب داریم، هنر هم به حق و باطل یا متعالی و مبتذل تقسیم مي‌شود. هنر متعالی را توصیف کردیم که از کجا نشأت…

خاطرات روزهای آتش و خون

آن سالها من که نوجوان بودم در مدرسۀ صالحیۀ قزوین درس می خواندم. از اواخر سال 1355 کم کم زمزمۀ مبارزات انقلابی علیه نظام شاهنشاهی پهلوی از گوشه و کنار به گوش می رسید. در سال 1356 در قم و تهران حرکت ها و درگیری هایی صورت گرفته بود، اما هنوز…

شیرین ترین خاطرۀ زندگی

روزهای بهمن 57 روزهای عجیبی بود. هر لحظه اش ظرف حوادثی بزرگ بود. در خیابان های شهرها، آتش و دود و خون به هم آمیخته بود و صدای خشم انقلابی مردم از یک سو و بوی باروت و صفیر گلوله ها از سوی دیگر درهم پیچیده بود. هر ساعت بر خیل شهدا افزوده می…