شاخصه های عرفان ناب شیعی

 

نویسنده: محمد فنایی اشکوری

ناشر: بوستان کتاب

سال چاپ: 1391

جویبار جاری عرفان اسلامی منشائی جز سرچشمة جوشان وحی محمدی(ص) ندارد. اما عبور این جویبار از مسیرهای پر پیچ و خم تاریخ موجب بروز کاهش‌ها و افزایش‌ها و در نتیجه دور شدن از طراوت و طهارت نخستینش شده است. بنابراین، نه محرومیت از اصل سرچشمة سزاوار است و نه دل‌خوش کردن به جویبار ناخالص اوست. آنچه در این عصر اوج‌گیری عطش معنوی و گرمی بازار عرفان‌نماهای جعلی ضروری است، تهذیب و لایروبی این جویبار با بازگشت به سرچشمه اصیل آن، یعنی قرآن، در پرتو چراغ عقل و نور ولایت. و این است مراد ما از عرفان ناب شیعی.

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

یک پاسخ بفرست