مرور تگ

علامه طباطبایی غرب

علامه طباطبایی نامی جاودانه در حکمت

آيا علامه طباطبایی ‌توانست در معرفي دين در دنياي نو موفق باشد؟ علامه علاوه بر تفسير الميزان کتب و رسائل بسياري را در تبيين معارف اسلامي متناسب با زبان و انديشه دنياي امروز به رشته تحرير در آورد. او براي نخستين بار به بسياري از پرسش‌ها و…