مرور تگ

سيره سياسی رهبر معظم انقلاب

اجتهاد معطوف به عمل؛ ويژگی سيره سياسی رهبر معظم انقلاب

محمد فنايی‌اشكوری، استاد مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمينی(ره)، در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) با موضوع «سيره‌شناسی حكومتی مقام معظم رهبری» گفت: شخصيت رهبر معظم انقلاب را بايد از دو بعد علمی و شخصيتی مورد مطالعه قرار داد.…