مرور دسته

پست های اخیر

علم حقیقی و علم مجازی

علم دو گونه است: مجازی و حقیقی. علم مجازی همان است که در مدرسه و از کتاب و استاد می آموزیم و مدرک دانشگاهی و حوزوی می گیریم و القاب و عناوین دهان پرکن و پر طمطراق برای خود دست و پا می کنیم و با آن ارتزاق می کنیم و امور دنیامان را با آن سر و…

عرفان اسلامی و رسالت حوزه علمیه

آموختن علوم عرفانی غیر از تربیت عرفانی و عارف شدن است. این ها دو کار متمایز هستند و ملازمه ای بین آنها نیست؛ اما آموختن علوم عرفانی هم لازم و سودمند است. همانطور که اشاره شد یکی از ابعاد مهم دین بعد عرفانی آن است و یکی از مشرب ها و رویکردها…

تفاوت عرفان اصیل اسلامی با معنویت سکولار

معنویت سکولار تقریرهای گوناگون دارد. طبق یک تقریر معنویت رسیدن به شادی، امید و آرامش است. برخی رضایت باطن و احساس معناداری را هم افزوده اند. روح چنین معنویتی مادیگری و خودمحوری است و عنوان معنویت تناسبی با آن ندارد. در این معنویت ادعایی نه…

حافظ و شراب

سؤال: حافظ در دیوانش مدام از شراب خواری سخن می گوید و خود را شرابخوار معرفی می کند و دیگران را نیز تشویق به شرابخواری می کند. برخی می گویند منظور حافظ از شراب همین شراب انگوری است. بعضی نیز تفسیر عرفانی می کنند و می گویند منظور شراب عشق…

عرفان حسینی

در گفتگو با دکتر محمد فنایی اشکوری، استاد فلسفه و عرفان، ابعاد قیام عاشورا بویژه بعد عرفانی آن مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است که اکنون از نظر شما می گذرد. لازم است یادآوری شود که بخشی از این مصاحبه در روزنامه قدس و بخشی دیگر در خبرگزاری…

فلسفۀ اسلامی و چالش ها و نیازهای معاصر

ارزیابی شما از نقدهای نیم قرن اخیر به فلسفه اسلامی- چه از جانب اصحاب مدرنیته و چه از جانب اخباریون- چیست؟ اشکالات متعددی از سوی متجددان به فلسفۀ اسلامی شده است. حس گرایان و تجربه گرایان به عقلگرایی فلسفۀ اسلامی اشکال کرده اند.…