مرور دسته

پست های اخیر

کعبه لیلة القدر مکان ها و لیلة القدر کعبه زمان ها است

یکی از گوهرهای درخشان در آموزه های اسلامی لیلة القدر است. و ما چه می دانیم که لیلة القدر چیست؟ با تأمل در سوره قدر و روایات پیرامون برخی از ویژگی های لیلة القدر را می توان بدست آورد. 1. لیلة القدر شب نزول قرآن است. إنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ…

آیت لله مصباح نظریه پرداز در فلسفۀ اسلامی معاصر

مقاله منتشر شد: "آیت لله مصباح نظریه پرداز در فلسفۀ اسلامی معاصر" محمد فنائی اشکوری چکیده مقاله: برای آشنایان با فلسفۀ اسلامی شکی نیست که آیت الله مصباح یزدی از چهره های شاخص فلسفۀ اسلامی در عصر حاضر هستند. آثار متعدد و شاگردان بسیار او در…

آفاق عرفان اسلامی منتشر شد

آفاق عرفان اسلامي محمد فنائي اشکوري، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1401. The Horizons of Islamic Mysticism Mohammad Fanaei Eshkevari The Imam Khomeini Educational and Research Institute, Iran, Qom, 2023 این کتاب دارای سه بخش و…

آیت الله مصباح نظریه پرداز در فلسفه اسلامی معاصر

فهرست مباحث مطرح شده در سخنرانی فوق: تنوع فعالیت های فلسفی آیت الله مصباح، تبحر در فلسفه اسلامی، تحلیل و نقد آراء فلاسفه اسلامی، آشنایی با فلسفه غرب، نقد فلسفه های غرب، فلسفه تطبیقی، نوآوری های فلسفی، بسط فلسفه اسلامی، نظام سازی فلسفی،…

شاکله عرفان شیعی

مقاله "شاکله عرفان شیعی" منتشر شد: محمد فنائی اشکوری، "شاکله عرفانی"، فصلنامه کتاب نقد، شماره 89-90، ص 33-79. چکیده مقاله: از آنجا که عرفان اسلامی جزئی لاینفک از اسلام و برخاسته از متن اسلام است، هم مکتب تسنن و هم مکتب تشیع برخوردار از…