مرور دسته

پست های اخیر

آیت لله مصباح نظریه پرداز در فلسفۀ اسلامی معاصر

مقاله منتشر شد: "آیت لله مصباح نظریه پرداز در فلسفۀ اسلامی معاصر" محمد فنائی اشکوری چکیده مقاله: برای آشنایان با فلسفۀ اسلامی شکی نیست که آیت الله مصباح یزدی از چهره های شاخص فلسفۀ اسلامی در عصر حاضر هستند. آثار متعدد و شاگردان بسیار او در…

آفاق عرفان اسلامی منتشر شد

آفاق عرفان اسلامي محمد فنائي اشکوري، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره، 1401. The Horizons of Islamic Mysticism Mohammad Fanaei Eshkevari The Imam Khomeini Educational and Research Institute, Iran, Qom, 2023 این کتاب دارای سه بخش و…

آیت الله مصباح نظریه پرداز در فلسفه اسلامی معاصر

فهرست مباحث مطرح شده در سخنرانی فوق: تنوع فعالیت های فلسفی آیت الله مصباح، تبحر در فلسفه اسلامی، تحلیل و نقد آراء فلاسفه اسلامی، آشنایی با فلسفه غرب، نقد فلسفه های غرب، فلسفه تطبیقی، نوآوری های فلسفی، بسط فلسفه اسلامی، نظام سازی فلسفی،…

شاکله عرفان شیعی

مقاله "شاکله عرفان شیعی" منتشر شد: محمد فنائی اشکوری، "شاکله عرفانی"، فصلنامه کتاب نقد، شماره 89-90، ص 33-79. چکیده مقاله: از آنجا که عرفان اسلامی جزئی لاینفک از اسلام و برخاسته از متن اسلام است، هم مکتب تسنن و هم مکتب تشیع برخوردار از…

جوان جوانمرد

ابراهیم هادی در 1336 در تهران به دنیا آمد. رفتار و شخصیتش از نوجوانی با دیگران متفاوت بود. گویی ایمان و اخلاق و پاکی و فداکاری با وجودش سرشته شده بود. ابراهیم جوانی ورزشکار بود که در ورزشهای گوناگون به ویژه کشتی و والیبال استعدادی سرشار…

چند مغالطه در بحث نیاز بشر به دین

مصطفی ملکیان: دین نیز از مخترعاتِ انسان است. منظور از مخترع بودن دین، جعلی بودن آن نیست؛ بلکه بدین معناست که مثل خط و زبان می‌ماند، تا بشر به دین، احساس نیاز نکند، دین به‌وجود نمی‌آید یا اگر هم به‌وجود آمد، زمانی‌که به آن احساس نیاز نکنند،…

چالش های نظام و راه غلبه بر آنها

شکی نیست که دشمنان خارجی این مملکت تمام تلاششان این است که جمهوری اسلامی را سرنگون کنند و به جای آن دولتی دست نشانده و مطیع مانند آنچه در بسیاری از کشورهای همسایه ما وجود دارد را بر سرکار آورند تا بتوانند به اهداف شوم استعماری خود برسند. از…