مرور دسته

پست های اخیر

تناقض و تقلید چندلایه با شعار نفی تقلید

در الاهیات اسلامی گفته می شود که انسان در باورهای بنیادی و اعتقادات زیربنایی نباید تقلید کنند، بلکه باید خود با تفکر و تحقیق به نتیجه برسد. در احکام شرعی فرعی انسان یا باید خود متخصص باشد یا از متخصص پیروی کند. در سبک زندگی هم اگر قرار است…

ضرورت جهاد در شش سنگر

ضرورت جهاد در شش سنگر: سه جبهه: نظامی، رسانه ای، و دیپلماتیک و سه عرصه پشت جبهه: علم، اقتصاد، و فناوری تنها راه پیروزی و بقا قدرتمند شدن است.

کتابی جدید از محمد فنائی اشکوری به زبان انگلیسی منتشر شد

کتابی جدید از محمد فنائی اشکوری به زبان انگلیسی منتشر شد. Mystical Instructions An Introduction to Islamic Gnosis (ʽIrfān) Mohammad Fanaei Eshkevari انتشارات پژوهشکده عروه الوثقی 2023 (آموزش عرفان: آشنایی با عرفان اسلامی) در این کتاب فشرده…

داستان راستان

شهید مطهری در مقدمه کتاب داستان راستان درباره این عنوان چنین می نویسند: نام این کتاب را به اعتبار اینکه غالب قهرمانان این داستانها کسانی هستند که راست رو و بر صراط مستقیم می باشند و در زبان قرآن کریم «صدّیقین» نامیده شده اند «داستان راستان»…

اوج جوانمردی در حماسه سالار شهیدان

شجاعت و ایثار و آزادگی که از برجسته ترین صفات جوانمردی است در وجود امام حسین (ع) سید الشهداء و سرور آزادگان جهان به جایی رسید که فراتر از آن متصور نیست. می توان گفت بزرگترین حماسۀ جوانمردی که تاریخ بشر ثبت کرده حماسۀ سیدالشهداء در عاشوراست.…