تحلیل و بررسی دیدگاه آیه الله جوادی آملی در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت بشری

سامان یافتن علوم بر بستر دغدغه ها،جهت گیریها، اعتقادات ، اخلاقیات و احکام اسلامی “آرمان بلندی است که در درستی و اصالت آن تردیدی نیست؛ با این حال ارائه روایتهای آسیب مند از علم دینی( و به طور کلی رابطه علم و دین )نه تنها نمی تواند این آرمان بلند را فرا چنگ آوَرَد بلکه گاه هم هست که از قِبَلِ روایتهای مزبور ، علم و دین ، هر دو ،در معرضِ آسیب قرار خواهند گرفت . از جمله تاملاتی که در سالهای اخیر در باره علم دینی صورت گرفته تاملات آیه الله جوادی آملی در کتاب “منزلت عقل در هندسه معرفت بشری” است. این کتاب که با کوشش دکتر احمد واعظی و ظاهرا”با استفاده از دروس آیه الله جوادی آملی فراهم آمده است، یکی از ارزشمند ترین کتب منتشره در زمینه مورد بحث طی سالهای اخیر و بی شک واجد نکات سودمند و راه گشائیست؛ با این حال نمی توان آنرا بی نیاز از نقد و چون و چرا به شمار آوَرد .آنچه در پی خواهید خواند مقاله ای است که دکتر محمد فنائی اشکوری در باره این کتاب به رشته تحریر در آورده اند . دکتر فنائی ابتدا تاملات آیه الله جوادی آملی را تقریر کرده و سپس به نقد آن پرداخته اند .

 

جایگاه عقل و وحی در هندسه معرفت بشری :

تحلیل و بررسی دیدگاه آیه الله جوادی آملی در کتاب”منزلت عقل در هندسه معرفت بشری”

محمّد فنائى اشكورى

منبع:معرفت فلسفی شماره 24

چ