مرور

صدا

صوت میزگرد «عقل و دین» با حضور اساتید مسلمان و مسیحی

این میزگرد در خردادماه سال ۱۳۹۳ در جریان همایش بین‌المللی اندیشه‌های فلسفی استاد مطهری برگزار شد. - پروفسور چارلز تالیافرو (فیلسوف دین مشهور) - استاد سید یدالله یزدان‌پناه (استاد برجسته فلسفه و عرفان) - دکتر محمد لگنهاوزن (استاد تمام…

ضرورت جهاد در شش سنگر

ضرورت جهاد در شش سنگر: سه جبهه: نظامی، رسانه ای، و دیپلماتیک و سه عرصه پشت جبهه: علم، اقتصاد، و فناوری تنها راه پیروزی و بقا قدرتمند شدن است.