مرور تگ

کار تدریجی

بی اعتقادی به کار تدریجی از تفکر ناصحیح نشات می گیرد

دکتر فنایی در گفتگوی بامهر : دکتر محمد فنایی اشکوری درمورد اینکه در فرهنگ ما اعتقاد به کار تدریجی کمتر دیده می‎شود و طی کردن راه صدساله به صورت یک شبه در برخی موارد مورد توجه افراد است، دلایل این گونه تفکر را به خبرنگارمهر اینگونه…