مرور تگ

ویژگی های شب قدر

قدر را قدر بدانیم

به گزارش خبرنگار آئین و اندیشه خبرگزاری فارس، متن زیر یادداشتی است از دکتر محمد فنایی اشکوری، استاد فلسفه و عرفان اسلامی که در مورد ویژگی های شب قدر نوشته است. یکی از گوهرهای درخشان در آموزه های اسلامی لیلة القدر است. و ما چه می دانیم که…