مرور تگ

نو صدرایی

صدرا مرحله‌ای در فلسفه ما است که نمی‌توان به سادگی از او گذر کرد

صدرا مرحله‌ای در فلسفه ما است که نمی‌توان به سادگی از او گذر کرد. مواجهه با غرب و نیازهای درونی باعث گشوده شدن باب جدیدی در فلسفه ما شده که علامه طباطبایی، شهید مطهری و آیت‌الله مصباح یزدی پیشگامان این امر هستند. - کسانی که امروز به عنوان…