مرور تگ

مناظره

آنچه در صومعه امپل فورث گذشت

هنگامی که در همایشی که برای هم اندیشی با یک گروه مسیحی بندیکت در صومعه و کالج امپل فورث (Ampleforth Abbey and College) در حومۀ شهر باستانی یورک در انگلستان شرکت کرده بودم، یکی از اساتید الاهیات مسیحی، نظر اسلام را دربارۀ مسیحیت از من جویا…