مرور تگ

علامه جوادی

علامه جوادی عقل را نه همتای وحی بلكه همتای نقل می‌داند

محمد فنايی اشكوری، دانشيار مؤسسه آموزشی و ‌پژوهشی امام خمينی(ره)، در گفت‌وگو با سرويس انديشه خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، در مورد نسبت بين عقل، نقل و وحی از ديدگاه آيت‌الله جوادی آملی اظهار كرد: در ابتدای تبيين بايد به اين نكته اساسی اشاره…